Nawigacja

Dyrektor

Dyrektorem Zespołu Szkół w Księżynie jest pan Mirosław Adam Guzewicz.  Swoją funkcję pełni od roku 1997. Jest nauczycielem dyplomowanym, uczy wychowania fizycznego.

Zastępcą Dyrektora Zespołu Szkół w Księżynie jest pan Adam Mościcki. W naszej szkole uczy również muzyki

WIZJA I MISJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćko w Księżynie to placówka twórczego i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie. Szkoła jest placówką krzewiącą idee humanistyczne, kierującą się w swojej działalności następującymi zasadami:

 • każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości,
 • wspieramy pełny rozwój naszych uczniów

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćko w Księżynie:

 • jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli.
 •  umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • stwarza warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne.
 • W naszej szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu.
 • Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 • Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
 • Aktywnie włączamy się do działań na rzecz społeczność lokalnej.
 • Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu. Są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę

 

 • Jest źródłem rzetelnej wiedzy.
 • Tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, aby umożliwić mu sukces  w dalszym procesie kształcenia.
 • Wykorzystuje nowoczesne metody nauczania.
 • Dba o najwyższy rozwój intelektualny ucznia.
 • Traktuje podmiotowo swoich uczniów, dzięki czemu, uczeń stanowi centrum oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych.
 • Stwarza uczniom warunki nadziei na sukces, własny rozwój i samorealizację.
 • Przygotowuje uczniów do życia poprzez kształtowanie i utrwalanie odpowiednich wzorców i zachowań.
 • Pozwala uczniom poprzez aktywne uczestnictwo w życiu szkoły kreować proces dydaktyczno-wychowawczy.
 • Jest wzorem postaw i zachowań dla środowiska.
 • Integruje się ze środowiskiem i promuje w nim osiągnięcia szkoły.
 • Dyrekcja w zarządzaniu szkołą kieruje się dobrem uczniów i poszanowaniem godności pracowników.
 • Motywuje i tworzy warunki do rozwoju zawodowego nauczycieli.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Księżynie, Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
  ul.Szkolna 7, Księżyno
  16 - 001 Kleosin
 • 85 66 32 048

Galeria zdjęć